TÜRKİYE'DEN BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN
İkamet İzni
Türkiye'de en az altı ay ikamet izni almış olan ve süresi dolmamış yabancı uyruklu personel ve çalışacağı kurum veya kuruluşun bilgi ve belgelerine istinaden başvurulur. Türkiye'de ikamet izni olmadan Bakanlık'a başvuru yapılamaz. Bu ikamet izinleri İçişleri, çalışma izinleri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlık'larınca verilir.