RİSK ANALİZ HİZMETLERİ
Risk ve Tehlike Değerlendirmesi Çalışmaları
İş yerlerinde çalışma şartlarından kaynaklanan çeşitli riskler sebebiyle iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmektedir. Risk analizlerinin yapılması tüm yönetmeliklerde belirtilen yasal bir zorunluluktur.

İş kazalarının önlenmesi için en ucuz ve etkin yöntem, muhtemel risklerin tespit edilmesi ve mümkün olan etkili kontrol yöntemleri ile ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir limit altına düşürülmesidir.