PERİYODİK TEKNİK KONTROLLER
Periyodik Teknik Kontrol Hizmetleri
İş yerlerinde bulunan buhar-kalorifer kazanı, kompresör, asansör, vinç, forklift, kule ve mobil vinç gibi araçlar ile elektrik topraklama, paratoner tesisatının ölçüm ve kontrolleri belirli periyotlarla yapılmalıdır.

Firmamızın kontroller sonucu verdiği raporlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından yapılan denetlemelerde gereken yetkiye ve geçerliliğe sahiptir.