İŞLETME BELGESİ VE KUŞAT
İşletme Belgesi Danışmanlığı Hizmetleri
İş yerine İşletme belgesi alınması, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 78. maddesinin gereğidir. İş yeri kurulmuş ancak, henüz deneme safhasında işletmeye başlamadan önce alınması gerekir.
Gayr-ı Sıhhi Müesseselere Ait Ruhsat (Kuşat)
İş yerinin bulunduğu Belediye veya Valilik hudutlarına göre bu belgeye müracaat edilir. İşletmenin yangın, çevre, imar ve iş güvenliği durumlarına göre değerlendirildiği bir belgedir.

- İşletme belgesi
- Başvuru formu
- Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği
- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu
- Sorumlu müdür sözleşmesi
- Emisyon izni veya analiz raporu
- Deşarj izni veya analiz raporu
- Kurul tarafından hazırlanacak açılma raporu
- Deşarj izni veya analiz raporu
- Kurul tarafından hazırlanacak açılma raporu

gibi belgelerin bulundurulması gerekmektedir.