İŞ YERİNE UYGUN İÇ YÖNETMELİKLER
İş Yeri İç Yönetmeliklerinin Hazırlanması
İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tutumunun ve bu konuda yapılacak çalışmaların ve kullanılacak yöntemlerin belirtildiği geçerli mevzuat ile çelişmeyen belgelerdir.