İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ
Temel İlk Yardım Sertifikalı Eğitim
Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her 10 personel için bir olmak üzere, "Temel İlk Yardım Eğitimi" sertifikası almış "İlk Yardımcı"nın bulundurulması zorunludur.
İş Yeri Hekimi ve Sağlık Personeli Temini
İhtiyaç bulunan personel, işyerlerine yönlendirilmektedir.