İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
İş Güvenliği Konusunda Sunduğumuz Hizmetler
- İşletmelerde sözleşmeli İş Güvenliği Uzmanı istihdamı
- İş güvenliği saha denetimleri
- Risk değerlendirmesi ve raporlama çalışmaları
- İş yeri iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmeliği hazırlanması
- İş Sağlığı ve Güvenliği izlek ve talimatlarının hazırlanması
- Taşeron-İşveren İSG Sözleşmeleri'nin hazırlanması
- Kişisel koruyucuların belirlenmesi ve kullanımının kontrolleri
- Acil durum plan ve tatbikatlarının hazırlanması
- İşveren, yönetici ve işçilere İSG eğitimlerinin verilmesi
- İSG Kurulu organizasyonunun gerçekleştirilmesi, kayıtların tutulması
- Olası iş kazasında ön raporların hazırlanması
- İş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerinin raporlanması

Amacımız, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusunun öneminin işveren ve işçilere daha iyi anlaşılmasını sağlamak, eğitimleri uygulayarak önemini kavratmak ve bu konudaki gelişmelere var gücümüzle katkıda bulunmaktır.