HİZMETLERİMİZ
Yabancı Personelin Çalışma ve İkamet İzinleriyle İlgili Hizmetlerimiz
Ön İnceleme
Şirketiniz ve yabancıdan alınan asıl evraklarda ön inceleme ve değerlendirme yapılır. Noksanlıklar tamamlanarak başvuru dosyası hazırlanır.
Başvuru İçin Yetkilendirme
Başvurunun ilgili Bakanlığa sunulması ve takibi için şirketinizden yetki alınır.
İzinlerin Alınması
Gerek çalışma ve gerekse ikamet izni, ilgili makamlardan izin belgesiyle alındıktan sonra şirketinize bildirilir. Gerekli yönlendirme yapılır.
Süre Uzatımı
Çalışma ve ikamet izinleri sürelerinin takibi yapılarak, süresinde şirketinize bildirilir.