HER KADEMEDE EĞİTİM HİZMETLERİ
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
İş kazaları ve meslek hastalıkları büyük ölçüde eğitimsizlik ve bunun sonucu olan bilinçsizliğin neticesinde meydana gelmektedir. İşverenler-yöneticiler-çalışanlar üçlüsü mutlaka konularına eğitimlerden göre geçirilmelidir.

Firmamız, çalışanlara ve yöneticilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini, firmaların çalışma şartlarınnı da göz önünde tutarak, işyeri ortamında çağdaş metotlarla gerçekleştirmektedir.
Eğitim Konuları
- Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları
- İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve iş yerindeki riskler
- Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
- İş kazalarından doğan cezai ve hukuki sorumluluklar
- İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik kuralları
- Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
- Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler
- İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma
- Kişisel koruyucu donanımlarının kullanımı
- Güvenlik ve sağlık işaretleri
- Elle taşıma işlerinde iş sağlığı ve güvenliği kural ve tedbirleri
- Taşıma, istifleme ve depolama işlerinde güvenlik tedbirleri
- Elektrik iş kazaları, riskleri ve önlemleri
- Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler
- Gürültü kaynakları, riskler, etkilenme ve gerekli tedbirler
- Temizlik ve düzen
- Yangın sebepleri ve yangından korunma
- Termal konfor şartları
- İlk yardım, kurtarma ve sağlık kuralları
- İş güvenliği organizasyonu, kurul üyelerinin görev ve yetkileri
- Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri
- İş yerlerinde yeterli ve dengeli beslenme ve kalori ihtiyacı
- Ergonomi
- İş psikolojisi