YABANCI PERSONEL İZİNLERİ
Yabancı Personelin İstihdamına İlişkin Bilgiler
İzin talebinin onaylanması hakkında kurum uzmanlarınca dosya incelenmeden hiçbir makam, kişi veya yetkili izin alınma garantisi veremez.

İzin talebinin yüksek oranda onaylanma şansı, uzman bir kuruluşun ekip çalışması ile hazırlayacağı, inceleme ve değerlendirme kıstaslarına uygun bir başvuru dosyası ile mümkündür.

Bir başvurunun reddedilmesi halinde bir yıl süre ile yeni bir başvuru kabul edilmediği gibi, takip eden yıllarda yapılan başvurularda, önceki başvurunun olumsuzluğu yeni başvuruyu olumsuz etkileyebilir.

CNA, hiç bir müşterisine izin talebinin olumlu sonuçlanması taahhüdü vermez.