ACİL DURUM VE GÜVENLİK PLANLARI
Acil Durum Güvenlik Planlanları ve Tatbikatları
Yangın, deprem, patlama-parlama, sabotaj ve terör saldırısı gibi durumlara karşı acil tedbirlerin alınması için yapılması gerekli planlama ve tatbikatların tümüne acil durum planlaması denilmektedir.

Bununla ilgili dokümanlar ve planlar hazırlanarak işyerinde gerekli görev dağılımları yapılarak tatbikatları da gerçekleştirilmektedir.